Om Radon

 

Vi sammarbeider med Radon Solutions

 

 

Hva er radon?

 

Radon er en radioaktiv edelgass (luktfri og usynlig) som dannes naturlig i berggrunn som inneholder uran.

 

Hvorfor er det så mye radon i Norge?

 

Først og fremst på grunn av byggegrunnen. Uran finnes i varierende konsentrasjoner i hele Norge og når den brytes ned dannes radon. Tilkjørte masser som ligger under bygningen (pukk og grus) kan også føre til høye radonverdier selv om området i utgangspunktet ikke er et radonrisiko-område. Deretter siver den inn gjennom sprekker og utettheter mellom grunn og bygning.

 

Vann fra brønn i fjell kan og inneholde høye konsentrasjoner av radon. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin osv vil radon frigjøres til inneluften.

 

Sykdomsrisiko

 

Radon i inneluften øker risikoen for lungekreft. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger/byggninger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

 

Hvordan måle radonkonsentrasjon?

 

Til målinger brukes sporfilmer eller elektroniske måleinstrumenter. En måling skal utføres som en langtidsmåling.

 

Alle som leier ut bygg/leilighet i dag skal

kunne dokumentere at bygget er radonmålt og befinner seg innenfor gjeldene krav.

 

Har du målt din bedrift eller bolig ?

 

Nyttige linker.

Copyright @ T.Simonsen Agenturer Orgnr.995898489 Tlf.47026223